Werkplaats Zoetermeer

DSO Cases   >   Werkplaats Zoetermeer


Het doorlopen van de volledige DSO-keten vraagt veel kennis en kunnen van verschillende vakgebieden. Juridische regels, toepasbare regels en de honderden bijbehorende elementen dienen op de juiste manier vervaardigd en verstuurd te worden. Dit vraagt enorme coördinatie van onder anderen planologen, juristen, technici en regelanalisten. 


De Werkplaats gaf Zoetermeer de gelegenheid te oefenen met het doorlopen van de gehele keten, met Knowledge Values als leverancier van toepasbare regelsoftware en consultants. De combinatie van medewerkers van Zoetermeer en Knowledge Values zorgde voor een sterk team om de keten te doorlopen. Van Zoetermeer waren Lysanne Veenman (jurist), Nick Prinsen (beleidsadviseur), Siddi Roza (beleidsadviseur) en Ad Overgaag (implementatie adviseur) aanwezig. Knowledge Values bracht twee consultants naar voren: Robert Allen, gespecialiseerd in de techniek achter het DSO en verantwoordelijk voor het Match™ DSO Portaal, en Paula Lucardie, gefocust op het structureren en modelleren van kennis. 


Voor de start van de Werkplaats was Zoetermeer al druk bezig geweest met het creëren van toepasbare regels.  Met kennis van onze ‘Regelanalist’ training op zak, modelleert Zoetermeer zelf de regels van de activiteiten. Knowledge Values geeft in dit proces advies over de principes van kennis modelleren en structureren. De eerste twee sessies van de Werkplaats zijn gebruikt om kreukels in het proces glad te strijken. Bij de derde sessie ging het proces zo soepel dat een nieuwe set toepasbare regels binnen drie minuten aangeleverd was. Gemeente Zoetermeer heeft dit proces op een later tijdstip zelfstandig en succesvol herhaald. Een veelbelovende prestatie voor de toekomst.