7de Generatie Modelbouw training

Complexiteit Omgevingswet en DSO maximaal eenvoudig onder controle

Bevoegde gezagen en adviseurs bereiden zich voor op de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In deze training worden de voorwaarden voor een succesvolle introductie uiteengezet. Hierbij maakt Knowledge Values gebruik van haar jarenlange ervaring met het controleren van complexe problemen met behulp van 7de generatie kennismodellen. Door modelleer principes leer je het doel als uitgangspunt te nemen, heldere, volledige, en consistente regels te ontwerpen en overbodige regels te herkennen en elimineren. Ook besteden we aandacht aan technieken om verbanden zichtbaar en onderhoudbaar te maken zoals die tussen juridische en toepasbare regels, het doorvoeren van veranderingen op één plek en het automatisch annoteren. Tot slot leer je waarom het belangrijk is dat regels zowel leesbaar zijn voor mens als machine en hoe je multidisciplinaire samenwerking faciliteert.

Leerdoelen

  • Uitdagingen en complexiteit van de Omgevingswet en het DSO beter begrijpen
  • Inzicht in principes van modelmatig werken om complexiteit onder controle te krijgen
  • Hoe kwaliteit en onderhoud van regelgeving verbeteren
  • Faciliteren van integraal en multidisciplinair samenwerken binnen en tussen gezagen
DoelgroepMedewerkers en adviseurs van bevoegde gezagen verantwoordelijk voor de Omgevingswet en DSO
DuurHalve dag
Kosten€400,- (per deelnemer, excl. BTW)
Minimale participatie5 personen
VormFysiek of online