VAN OMGEVINGSWET NAAR LOKET

Maximaal eenvoudig met het Match™ DSO Portaal
Modelgebaseerde plan- & toepasbare regelsoftware

De invoering van de Omgevingswet & het DSO brengt grote uitdagingen met zich mee voor het ontwikkelen, onderhouden en digitaal publiceren van regelgeving. Met het Match™ Technology platform biedt Knowledge Values een maximaal eenvoudige en krachtige softwareoplossing waarmee controle wordt behouden over de gehele keten.


Daarnaast bieden wij ondersteuning door middel van de jarenlange ervaring en inhoudelijke kennis van onze consultants. Meer weten over op een modelmatige wijze Omgevingsdocumenten en Toepasbare Regels maken, wijzigen, valideren en publiceren? Bekijk dan onze Software en Services.

update

Gegarandeerde consistentie

Een integraal, 7e generatie kennismodel waarborgt de kwaliteit van regelgeving en consistentie binnen én tussen regelgeving, ook na wijzigingen.

edit_note

Automatische annotatie

Onze modelmatige aanpak en  achtergrond in AI- en datatechnologie maakt automatische annotaties en verwijzingen mogelijk.

send

Vliegende start

Eenvoudige integratie van de bruidsschat en het aanbod van referentiemodellen zorgt bij ieder project voor een vliegende start.

online_prediction

Inhoudelijke expertise

Inhoudelijke expertise en training in het modelleren van complexe regelgeving, de Omgevingswet en het DSO en haar standaarden.

Services

Alles over onze software, inhoudelijke ondersteuning, hulp bij projectmanagement en trainingen.

Training

Alles over onze software, inhoudelijke ondersteuning, hulp bij projectmanagement en trainingen.

Aanpak

Op een integrale, modelmatige wijze regels ontwerpen met slimme en gebruiksvriendelijke software.

Demo

Probeer, oefen of leer op een modelmatige manier te werken met de Match™ Software.

Complexiteit onder controle

Knowledge Values maakt gebruik van een unieke aanpak om complexiteit onder controle te krijgen.

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Omgevingswet
Maken Omgevingsdocument
Digitaliseren Omgevingsdocument
Ontwerpen en digitaliseren beslisboom
Creëren consistente set STOP/TPOD bestanden
Creëren consistente set STTR/Bestanden
Technisch aansluiten DSO
Omgevingsloket

Huidige uitdagingen

Uitdaging 1: Structuur Omgevingsdocument

  • arrow_right Het omgevingsdocument moet volledige, consistente, juiste en aanpasbare regelgeving bevatten die ten alle tijden begrijpbaar is voor jurist, initiatiefnemer én computer.
  • arrow_right Het leggen van de juiste verbanden tussen de hoofdstukken in het omgevingsdocument is inherent complex.
Lees meer
Traditioneel wordt regelgeving analoog (op papier) ontwikkeld met ‘juridische juistheid’ als belangrijkste doel. De invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voegt hier het doel ‘digitale juistheid’ aan toe; juiste juridische regels die digitaal onjuist geleverd worden zorgen voor een verkeerde representatie naar bedrijven, burgers en andere partijen. Regels moeten voor het DSO dus voldoen aan extra eisen: ze moeten duidelijk, transparant en begrijpelijk zijn voor mens én computer. Daarnaast moeten er verbanden worden gelegd tussen de verschillende hoofdstukken om te zorgen dat het omgevingsdocument de juiste structuur heeft. De structuur van hoofdstuk 2 of 5 vergt hierbij extra aandacht, deze hoofdstukken moeten namelijk overeenkomen met de toepasbare regels.

Uitdaging 2: Technische standaarden

  • arrow_right Via annotatie dienen de juiste verbanden gelegd te worden tussen verschillende activiteiten, locaties, begrippen en andere elementen van regelgeving.
  • arrow_right Het annoteren van regelgeving is arbeidsintensief en foutgevoelig.
Lees meer
Regels dienen aan het DSO aangeleverd te worden volgens STOP/TPOD en STTR. Hiervoor moeten de regels in verschillende vormen geannoteerd worden. Annoteren vereist kennis van technische standaarden, een hoog aantal manuren en is foutgevoelig als het (semi-)handmatig wordt uitgevoerd. Daarnaast dient de inhoud een juiste verdeling te hebben over vele bestanden en moeten er juiste verbanden tussen activiteiten, locaties, begrippen en andere elementen van de regelgeving gelegd zijn zodat het DSO de bestanden niet weigert.

Uitdaging 3: Consistentie & beheer

  • arrow_right Het creëren van regelgeving op verschillende plekken zorgt dat er snel inconsistenties ontstaan.
  • arrow_right Mutatie en aanvulling van regels vergroot de kans op inconsistenties.
Lees meer
Bij het ontwikkelen van regelgeving in verschillende sporen dreigt het gevaar van inconsistentie. De voornaamste uitdaging zit hier in het constant waarborgen van de consistentie tussen toepasbare regels en juridische teksten. Daarbij zijn regels niet statisch en vereisen regelmatig aanpassing of aanvulling. Dit versterkt de kans op inconsistenties; aanpassingen moeten meerdere keren op meerdere plekken juist worden doorgevoerd.

Uitdaging 4: Controle over workflow

  • arrow_right Voor het aanleveren van bestanden is verbinding nodig met de verschillende koppelvlakken van de landelijke voorziening.
  • arrow_right Voor het juist aanleveren van bestanden is controle over de complexe workflow vereist.
Lees meer
Om regelgeving daadwerkelijk in het omgevingsloket weer te geven, moet er een verbinding worden gerealiseerd met de verschillende koppelvlakken van de landelijke voorziening. Om vervolgens regelgeving juist te valideren, publiceren en registreren is er controle vereist over een complexe technische workflow die bestaat uit het aanleveren van vele bestanden via ingewikkelde protocollen.


Zo eenvoudig mogelijk van wet naar loket met het Match™ platform

Knowledge Values heeft een unieke oplossing om de digitale transitie naar het DSO zo eenvoudig mogelijk te maken. Waar diverse partijen het nieuwe omgevingsplan via een klassieke werkwijze baseren op juridische teksten verbonden aan kaarten, kiezen wij voor een integrale, modelgebaseerde aanpak waarbij we uitgaan van twee maximaal eenvoudige stappen.

1. Ontwerp een 7e generatie model

Regelgeving wordt opgesteld en vastgelegd in een op wetenschap gebaseerd 7e generatie kennismodel. Deze methode is uitermate geschikt om complexe materie helder en gestructureerd weer te geven en maakt regelgeving begrijpelijk voor mens én computer. Het kennismodel verbindt toepasbare- en juridische regels. Deze werkwijze waarborgt consistentie tussen de verschillende vormen van regelgeving en zorgt ervoor dat aanpassingen maar op één plek doorgevoerd hoeven te worden. Zo creëer je een integraal model dat transparant, consistent, correct en eenvoudig aanpasbaar is.

2. Upload het 7e generatie model

Nadat het 7e generatie model volledig ontwikkeld is, kan het samen met de benodigde geografische bestanden geüpload worden in het Match™ DSO Portal. De STOP/TPOD- en STTR-bestanden worden volledig automatisch gegenereerd waardoor handmatige annotatie onnodig is en menselijke fouten geëlimineerd worden. Het Portal voert een check uit op volledigheid en juistheid en begeleidt alle stappen van het complexe aanleverprotocol. Via de geïntegreerde Digikoppeling worden vele honderden bestanden juist gecreëerd en verstuurd. Alle vormen van regelgeving worden gegenereerd vanuit één bron. 

Maximaal eenvoudig: een integrale, modelgebaseerde aanpak

Complexe regelgeving helder en toekomstbestendig gemodelleerd met Match™ Developer

7e generatie model begrijpelijk voor mens én computer

Relaties en afhankelijkheden tussen vormen van regelgeving helder in beeld

Geïntegreerde digi-koppeling en optimaal workflow management

Constante consistentie tussen alle vormen van regelgeving

Automatische annotatie, controle en aanlevering in het Match™ DSO Portal