Inbeheername Bruidsschat Gemeente De Bilt

Op 23 januari 2024 heeft de Gemeente De Bilt, als een van de eerste gemeenten in Nederland, de bruidsschat in technisch beheer genomen op de productieomgeving van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). De Bruidsschat betreft het generieke Omgevingsplan dat door de Rijksoverheid beschikbaar is gesteld aan alle gemeenten.

Dit mooie resultaat heeft de Gemeente de Bilt met deze publicatie bereikt. Hierin is ze ondersteund door Imke Hornix van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en de plan- en toepasbare regel-softwareleverancier, Knowledge Values, die met hun geavanceerde structureringsmethodiek naadloos aansluit op het DSO.

Deze prestatie markeert een belangrijke eerste stap om in de nabije toekomst het Omgevingsplan en de toepasbare regels van de gemeente De Bilt te wijzigen en aan te passen aan de lokale situatie. Dit draagt bij aan de beoogde verbetering van de digitale dienstverlening en demonstreert dat de gemeente de Bilt hiermee daadwerkelijk grip heeft op de implementatie van de Omgevingswet.

Het Omgevingsplan van De Bilt is toegankelijk op het Omgevingsloket via de volgende link:

https://bit.ly/BruidschatGemeenteDeBilt