Mutatiescenario Intrekken en Vervangen

Een omgevingsdocument is vrijwel altijd in beweging. Dit betekent dat wanneer er wijzigingen worden aangebracht aan bijvoorbeeld juridische teksten, activiteiten of locaties dit ook moet worden doorgevoerd in uw initieel gepubliceerde omgevingsdocument in de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). 

Het doorvoeren van zulke wijzigingen wordt ook wel muteren genoemd en het DSO kent een aantal verschillende mutatiescenario’s. Totdat elk mutatiescenario volledig ondersteund wordt door het DSO wordt er geadviseerd om het mutatiescenario ‘intrekken en vervangen’ te gebruiken, dit wordt namelijk al wel ondersteund door het DSO. Intrekken en vervangen zal in de nabije toekomst ook worden gebruikt om de bruidsschat aan te kunnen passen en te vervangen.

Wij kunnen met trots mededelen dat Knowledge Values als een van de eerste softwareleveranciers in Nederland dit mutatiescenario succesvol heeft uitgevoerd voor het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. In ons Match™ DSO Portaal is de optie ‘intrekken en vervangen’ van een initieel besluit nu ook beschikbaar voor alle gebruikers. We zullen de komende maanden gebruiken om de functionaliteit uit te breiden naar specifiekere mutatiescenario’s.