Op 23 januari 2024 heeft de Gemeente De Bilt, als een van de eerste gemeenten in Nederland, de bruidsschat in technisch beheer genomen op de productieomgeving van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). De Bruidsschat betreft het generieke Omgevingsplan dat door de Rijksoverheid beschikbaar is gesteld aan alle gemeenten.

Dit mooie resultaat heeft de Gemeente de Bilt met deze publicatie bereikt. Hierin is ze ondersteund door Imke Hornix van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en de plan- en toepasbare regel-softwareleverancier, Knowledge Values, die met hun geavanceerde structureringsmethodiek naadloos aansluit op het DSO.

Deze prestatie markeert een belangrijke eerste stap om in de nabije toekomst het Omgevingsplan en de toepasbare regels van de gemeente De Bilt te wijzigen en aan te passen aan de lokale situatie. Dit draagt bij aan de beoogde verbetering van de digitale dienstverlening en demonstreert dat de gemeente de Bilt hiermee daadwerkelijk grip heeft op de implementatie van de Omgevingswet.

Het Omgevingsplan van De Bilt is toegankelijk op het Omgevingsloket via de volgende link:

https://bit.ly/BruidschatGemeenteDeBilt

De gemeente Dordrecht heeft samen met Knowledge Values een initieel Omgevingsplan met bijbehorende toepasbare regels aangeleverd aan het DSO. Vervolgens is een nieuw plan gepubliceerd via intrekken & vervangen. Ook zijn met een wijzigingsbesluit aanpassingen gerealiseerd. Voor drie activiteiten zijn juridische regels en toepasbare regels in samenhang met werkingsgebieden gepubliceerd. Deze activiteiten zijn: erfgoed, dakkapellen en tijdelijke bouwobjecten zoals een container, steiger of bouwmateriaal. Hier zijn weer met een wijzigingsbesluit wijzigingen in aangebracht.

Het belang van de directe link tussen de juridische regels en de toepasbare regels in het Match™ DSO Portaal bleek duidelijk. Ook dynamisch verwijzingen en automatische annotaties gaven grip op het proces en de content.  

Anouk Timmer, regelanalist van de gemeente Dordrecht, gaf aan; “Het is heel fijn om een indruk te krijgen van wat de burger straks ervaart op het Omgevingsloket.”  

Partijen hebben veel geleerd en zullen in de toekomst meer gaan testen. 

 We kijken uit naar nieuwe testen!

Afgelopen week gaven wij een webinar over het maken van een onderhoudbaar Omgevingsdocument. Het maken van een Omgevingsdocument is maar één keer nodig, het onderhouden ervan veel vaker. De meeste besparingen kunnen daarom gewonnen worden op dit onderhoud. Leren hoe je een onderhoudbaar Omgevingsdocument kan creëeren? Kijk hier onze webinar.

Vorige week organiseerde Knowledge Values een webinar waarin besproken werd hoe de gehele keten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet zo eenvoudig mogelijk doorlopen kan worden. Thijmen, Larry, Sjoerd en Paula bespraken gezamenlijk hoe je in slechts twee stappen een Omgevingsdocument opstelt. Zij legden eerst de theoretische basis uit, waarna ze het praktisch lieten zien in de Match™ software. Met ruim veertig deelnemers en enkel positieve reacties kijken wij tevreden terug op deze webinar.

Heb je het webinar gemist? Kijk het hieronder terug!

Samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft Knowledge Values op 15 december 2021 voor het Toepasbare Regel-spoor een succesvolle ketentest uitgevoerd in de regionale werkgroep van het Haaglanden overleg.

Met Claire Vermeulen, regelanalist van gemeente Leidschendam-Voorburg, is ter voorbereiding van de ketentest-sessie een nieuwe activiteit en locatie geregistreerd. Sjoerd Evelo, consultant van Knowledge Values, heeft tijdens de sessie live laten zien hoe we met het Match™ DSO Portaal deze activiteit toepasbaar maken en de kenmerken afstellen. Vervolgens demonstreerde Sjoerd hoe we eenvoudig vragenbomen voor de vergunningchecker en vergunningaanvraag kunnen aanleveren, die direct zichtbaar waren in het Omgevingsloket. Het werkingsgebied van de aangemaakte locatie is daarbij aan een vraag van de nieuwe vragenbomen gekoppeld. Ook hebben we vanuit het Match™ DSO Portaal een andere gemeente die in de sessie aanwezig was als behandelende dienst ingesteld. Tenslotte is de gebruikers-workflow van de resulterende vragenbomen van vergunningcheck tot indiening doorlopen.

De vragenbomen die tijdens deze ketentest zijn aangeleverd hebben we in eerdere kennissessies met de Gemeente Leidschendam-Voorburg ontwikkeld. Deze staan nu klaar op de pre-omgeving van het Omgevingsloket voor een testpanel van burgers. Na deze succesvolle ketentest worden er al plannen gemaakt om in de nabije toekomst meer functionele testen uit te voeren met complexere casussen. We kijken er naar uit!

Een omgevingsdocument is vrijwel altijd in beweging. Dit betekent dat wanneer er wijzigingen worden aangebracht aan bijvoorbeeld juridische teksten, activiteiten of locaties dit ook moet worden doorgevoerd in uw initieel gepubliceerde omgevingsdocument in de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). 

Het doorvoeren van zulke wijzigingen wordt ook wel muteren genoemd en het DSO kent een aantal verschillende mutatiescenario’s. Totdat elk mutatiescenario volledig ondersteund wordt door het DSO wordt er geadviseerd om het mutatiescenario ‘intrekken en vervangen’ te gebruiken, dit wordt namelijk al wel ondersteund door het DSO. Intrekken en vervangen zal in de nabije toekomst ook worden gebruikt om de bruidsschat aan te kunnen passen en te vervangen.

Wij kunnen met trots mededelen dat Knowledge Values als een van de eerste softwareleveranciers in Nederland dit mutatiescenario succesvol heeft uitgevoerd voor het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. In ons Match™ DSO Portaal is de optie ‘intrekken en vervangen’ van een initieel besluit nu ook beschikbaar voor alle gebruikers. We zullen de komende maanden gebruiken om de functionaliteit uit te breiden naar specifiekere mutatiescenario’s.

Een integrale, modelgebaseerde oplossing, volledig SaaS

Het nieuwe Match™ DSO Portaal is live! Met vier verschillende pagina’s, ondergebracht in één omgeving, beheert u de volledige DSO-keten op één centrale plaats. Dit zorgt voor optimale controle en eenvoud. Met een flinke uitbreiding van functionaliteiten, is nu de volledige oplossing online beschikbaar (SaaS/Software as a Service). 

In ons Portaal kunt u toepasbare- en juridische regels en Omgevingsdocumenten maken, bekijken, aanleveren, en beheren. 

  • Voor het maken van de regels en Omgevingsdocumenten is onze krachtige Match™ Developer 3.0 online gebracht. De tool ondersteunt u door uw ontwerpen gestructureerde weer te geven in glasheldere kennistabellen en te controleren op compleetheid en juistheid. 
  • De Model Viewer, om uw regels en Omgevingsdocumenten te bekijken, bevat een nieuwe samenwerkingsfunctionaliteit waarbij verschillende gebruikers regels van commentaar kunnen voorzien, beslisbomen af kunnen spelen en de levenscyclus van een model kunnen beheersen. 
  • Het Dashboard, geschikt voor het aanleveren van plannen en regels, zorgt voor automatische annotatie, statusbeheer van juridische documenten en het bekijken van kaarten en neemt u hiermee veel werk uit handen. 
  • Het Bestand Beheer geeft u een overzicht van al uw modellen en plannen en biedt de mogelijkheid de bruidsschat om te zetten in glasheldere kennismodellen die u in Match™ Developer aan kan passen!  

Al met al, een krachtige, nieuwe tool om maximaal grip te krijgen op het DSO proces!