what? Digitaal Regelbeheer bij de Waterschappen - Knowledge values

Digitaal Regelbeheer bij de Waterschappen

Waterschappen willen over naar gedigitaliseerde regels

De 22 Waterschappen in Nederland hebben de uitdagende taak om hun regels duidelijk te maken aan burgers, aan ondernemingen en aan andere overheden. Voor werkzaamheden bij waterwegen bepaalt het Waterschap of en hoe dat gebeurt. Dat vraagt om heldere en vlot toepasbare regels, voorzien van begrijpelijke uitleg. En digitaal natuurlijk, passend in deze tijd.  

Onlangs kwamen vertegenwoordigers van de Waterschappen bijeen in Amersfoort om te brainstormen over de beste aanpak. Op uitnodiging presenteerde Knowledge Values haar unieke visie op het structureren en vastleggen van regels, gebaseerd op principes uit de wetenschap.

Aanpak van Knowledge Values

Knowledge Values benadrukt dat goed gespecificeerde regels een voorwaarde zijn voor succesvolle digitalisatie: ontwerp de regels doelgericht, integraal en transparant. De Match™ Software van Knowledge Values ondersteunt de vastlegging van de regels in een kennismodel en zorgt tevens voor de representatie: de diverse visuele weergaven maken het lezen en valideren van de regels gemakkelijk. Tevens worden de regels automatisch gecontroleerd op compleetheid en consistentie. Het kennismodel kan ook direct als applicatie worden gebruikt (zonder programmeren!), zowel door mensen als door andere computersystemen. 

Toepassing voor de Waterschappen

Vervolgens kwam de uitwerking op het scherm van een deel van de regelgeving. Deze pilot was in enkele dagen door WDODelta met Knowledge Values opgezet. De aanwezigen waren onder de indruk van de transformatie van ‘hun’ complexe regels in een makkelijk te begrijpen kennismodel. Een schermdialoog demonstreerde de werking, inclusief de geautomatiseerde generatie van de bijbehorende documenten.

Na de beantwoording van verschillende vragen deelden de aanwezigen hun enthousiasme over de presentatie. Toepassing van de aanpak van Knowledge Values op grotere schaal is de komende periode onderwerp van nader onderzoek.

Update

Op 7 september 2017 is afgesproken, dat de aanpak van Knowledge Values voor de Waterschappen de voorkeur heeft gekregen voor het specificeren van regels.